12253461218039660924
top of page

 מדיה 

סרטוני פורום ארלוזורוב

מספרים לנו שהמגזר הציבורי מיושן, ואם יעבוד כמו המגזר הפרטי זה יהיה נפלא. האמנם?
מספרים לנו שהמגזר הציבורי מיושן, ואם יעבוד כמו המגזר הפרטי זה יהיה נפלא. האמנם?
01:58
צפייה בסרטון

מספרים לנו שהמגזר הציבורי מיושן, ואם יעבוד כמו המגזר הפרטי זה יהיה נפלא. האמנם?

על החשיבות שבזכות ההתארגנות | ד"ר אסף בונדי, ראש תחום יחסי עבודה בפורום ארלוזורוב | 'תוכנית עבודה'
03:33
צפייה בסרטון

על החשיבות שבזכות ההתארגנות | ד"ר אסף בונדי, ראש תחום יחסי עבודה בפורום ארלוזורוב | 'תוכנית עבודה'

ההתנתקות הגדולה של השכר מהפריון
01:51
צפייה בסרטון

ההתנתקות הגדולה של השכר מהפריון

סרטונים מהתקשורת