• Ynet

שכר המינימום, מיסוי עשירים והפיריון: הקווים המקבילים בין ישראל וארה"ב


בעוד שבארה"ב נערכים להכפיל את שכר המינימום עד 2025, משרד האוצר והמעסיקים בארץ מתנגדים לדרישות ההסתדרות להעלאה ל-6,000 ש' בחודש ולקיצור שעות העבודה. צמצום שעות העבודה בישראל והעלאת שכר המינימום הם דווקא הגורמים שצפויים להביא לעלייה בפיריון העבודה הנמוך יחסית בישראל. כך עולה ממחקר שפרסם פורום ארלוזורוב.


https://www.ynet.co.il/economy/article/h1zk7qp7k