12253461218039660924
top of page

שכירים ולא מאוגדים? זה הסכום החודשי שאתם מפסידים

מחקר בינלאומי חדש של פורום ארלוזורוב קובע כי מדינת ישראל מהמובילות בעולם בפרמיית השכר לעובדים מאוגדים, המשתכרים 13% יותר מעובדים שאינם מאוגדים | עוד מגלה המחקר כי בישראל 870,000 חברים בארגוני העובדים מתוך כ-3.5 מיליון עובדים שכירים המהווים כ-21% מכוח העבודה
Comments


bottom of page