12253461218039660924
top of page

עליית השכר מפצה על האינפלציה הגבוהה? רק בקרב העובדים החזקים

השכר הממוצע במשק עלה ב–3.8% בשנה האחרונה — והעלייה היתה אמורה לפצות את השכירים על האינפלציה המזנקת; אלא שניתוח של פורום ארלוזורוב מבית ההסתדרות מגלה כי הנהנים העיקריים מעליות השכר הם עובדים חזקים יחסית, בעוד העובדים החלשים נאלצים להסתדר עם פחות.
Комментарии


bottom of page