12253461218039660924
top of page

מסביב לשעון: 43% מהישראלים עובדים גם מחוץ לשעות העבודה

מדובר בעלייה דרמטית לעומת הסקר הקודם, שנערך ב-2016 | כ-20% נדרשו לחרוג מעבודתם כמעט בכל יום | עורכי המחקר: "העבודה מהבית טשטשה את הגבולות בין החיים הפרטיים לחיים המקצועיים".Comments


bottom of page