12253461218039660924
top of page

מחקר חדש קובע: העלאה של שכר המינימום תגדיל את הפריון במשק

סקירה מקצועית שמפרסם פורום ארלוזרוב משווה את ישראל למדינות המפותחות, וקובעת: הישראלים עובדים הרבה יותר ביחס לעולם, ומשתכרים פחות | העלאת שכר צפויה לתמרץ התייעלות, רציפות והכשרות מקצועיות במקומות העבודה

Comments


bottom of page