12253461218039660924
top of page

מחבר הדו"ח על זכות השביתה: "זכות השביתה משמשת בעיקר להעצמה ושיפור הזכויות של המוחלשים ביותר"

ד"ר אסף בונדי, חוקר יחסי עבודה בפורום ארלוזורוב וממחברי הסקירה המקצועית על זכות השביתה ומעמדה בישראל, התראיין על הנושא בתכנית 'שטח כלכלי' של רדיו קול חי.


ד"ר אסף בונדי, מחבר משותף של הדו"ח 'זכות השביתה - הסיפור האמיתי', פורום ארלוזורובלשאלתו של המראיין צבי טסלר בנוגע לשביתות שאינן רואות את הקושי של הציבור, אמר בונדי כי "כאשר מפרקים את הנתונים של הממונה על יחסי עבודה רואים שהעיקר של ימי השביתה בישראל, מזה למעלה מעשור, מופנה לשיפור תנאי העבודה של עובדים מוחלשים." בונדי נתן כדוגמא את ארבעת ימי השביתה הכללית בשנת 2015 שנעשו למען קליטת עובדי הקבלן להעסקה ישירה, "ולאחריהם נקלטו למעלה מ-15,000 עובדות ועובדי קבלן מהמוחלשים ביותר בחברה הישראלית."

איומי השביתה אף הובילו לעליית שכר המינימום הגדולה בין 2014 ל-2018, עלייה של 20% המופנית רובה ככולה לעובדים המוחלשים ביותר, כך לפי בונדי.
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page