12253461218039660924
top of page

"ייתכן שאנחנו עדים לשינוי מבני בתעסוקה במשק"

פורום ארלוזורוב מצביע במחקר חדש על גידול בפערי השכר בישראל והיווצרות שיווי משקל חדש בין ענפים | עמית בן צור: "הממשלה נדרשת למקד את המבט שלה בענפים החיוניים, כמו החינוך"

Comentarii


bottom of page